Střední škola v Německu

Pokud je Vaším hlavním cizím jazykem němčina, můžete s COOLAGENT studovat na střední škole v Německu. Výhodou je menší vzdálenost, kvalitní vzdělávací systém, vyspělost země a její bohatá historie, umění a kultura.

KATALOG STŘEDNÍ ŠKOLA V ZAHRANIČÍ NA STAŽENÍ  CENÍK STŘEDOŠKOLSKÝCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ

HS31

Německo má největší počet obyvatelstva ze všech zemí EU. Německo se rozprostírá od Severního a Baltického moře na severu až po Alpy na jihu a protéká jím několik velkých evropských řek jako Rýn, Dunaj a Labe. Německo je spolková republika, která se skládá ze 69 zástupců 16 států. Němčina je nejrozšířenějším mateřským jazykem v Evropské unii, zdokonalte se v něm i vy!

Zahraniční studenti podobně jako v jiných zemích studují na státních středních školách, žijí v hostitelských rodinách a na konci svého pobytu těží z výborné znalosti němčiny a německého prostředí. Studium obvykle probíhá na školách typu gymnázium (Gymnasium) nebo všeobecná střední škola (Gesamtschule).

Všechny hostitelské rodiny jsou prověřené – procházejí osobním pohovorem se zástupcem partnerské organizace.

HS35HS37HS36

Typy programů:

 • 3 měsíční – podzimní nebo jarní trimestr
 • 5 měsíční program – jarní nebo podzimní semester
 • 10 měsíční program – plný akademický program, každoročně od září do června následujícího roka

Podmínky:

 • věk 15-17 let včetně
 • dobré studijní výsledky – průměr známek do 2,0
 • alespoň základní znalost němčiny (písemná i ústní), minimálně 2 roky studia
 • motivace studovat na německé střední škole
 • zájem a chuť poznat a dovědět se o jiné kultuře
 • ochota zúčastňovat se na rodinným životě v hostitelské rodině.

HS34HS32 HS33

Další podmínky:

 • kapesné – každý student by měl mít k dispozici kapesné ve výši cca 250 EUR na měsíc
 • počáteční výdaje – po příjezdu je potřebné mít k dispozici minimálně 350 EUR na počáteční výdaje
 • osobní výdaje – každý student si je hradí sám z kapesného

Poplatky:

 • 2 měsíční pobyt – 2 990 EUR
 • 3 měsíční trimestr – 3 450 EUR
 • 5 měsíční semestr – 4 590 EUR
 • 10 měsíční program – 5 790 EUR

Povinné příplatky:

 • pojištění – 60 EUR/měsíc

Pro detailnější informace kontaktujte naše koordinátorky:

Praha: Emília Michálková, praha@coolagent.cz
Brno:  Šárka Kuchtová, brno@coolagent.cz

Nebo zavolejte na bezplatnou linku COOLAGENT zdarma z celé ČR: 800-1-AGENT (tj. 800-1-24368).

REGISTRACE