Víza do Austrálie

Do Austrálie můžeš vycestovat na turistické a nebo studentské vízum.
Turistické vízum Tě opravňuje studovat na jakékoli australské škole po dobu maximálně 12
týdnů.
Výhodou studentského víza je to, že s jeho udělením získáváš i pracovní povolení. Po získání
všech podkladů pro vízum můžeme poslat Tvou žádost na Australskou ambasádu ve Vídni za Tebe,
takže do Vídně nemusíš cestovat. Získání víza je jednou ze základních podmínek úspěšného
vycestování do Austrálie. Studentské vízum je oblíbené hlavně proto, že k němu získáváš i pracovní povolení, které Tě opravňuje pracovat 40 hodin/14 dní (o prázdninách neomezeně).

Víza do Austrálie


Turistické vízum

Základní podmínky, které by měl žadatel o turistické vízum splňovat jsou
tyto:

 • Platný cestovní pas
 • Zaplacený poplatek za víza
 • Dobrý zdravotní stav
 • Čistý trestní rejstřík
 • Žádné dluhy vůči Britskému království
 • Vyplněná žádost o turistické vízum
 • Být připravený prokázat finanční krytí na pobyt
 • Být připravený prokázat status (zaměstnání , student, důchodce … )
 • Být připravený prokázat cestovní plán

Pod finančním krytím pobytu ambasáda myslí prostředky, které nutně
potřebuješ na bezproblémové absolvování pobytu a cestu do Austrálie a zpět. Úřad se
potřebuje ujistit, že v Austrálii budeš mít za co studovat a žít a nebudeš tam muset
pracovat. Toto krytí nemusíte nutně utratit. Jedná se o všeobecný výpočet, který
průměrnému návštěvníkovi stačí na živobytí. Přímo v Austrálii už záleží jen na Tobě,
kolik peněz utratíš. V případě 3 měsíčního plánovaného pobytu bude by mělo Tvé
finanční krytí odpovídat částce min. 7070 AUD.

Oficiální limit na vyřízení turistických víz od data podání žádosti je sice podle imigračního úřadu 14 dní,
tento limit však není závazný a má jen informativní charakter. Většina žádostí je vyřízená v průběhu týdne.

Studentské vízum

Základní podmínky, které by měl žadatel o studentské vízum (Assessment level 1) splňovat jsou tyto:

 • Vyplněný formulář 157A
 • 1x pasové foto
 • Poplatek ambasádě
 • Electronic Letter Of Confirmation (E-COE) – potvrzení o přijetí na Australskou školu (zajistí COOLAGENT po uhrazení poplatku za studium Australské škole)
 • Kopie platného cestovního pasu
 • Cestovní pas – musí být platný minimálně po dobu trvání víz

Seznam dokumentů potřebných k žádosti o vízum, Assessment level 2:

Platí vše co je uvedeno výše pro žadatele v Assessment level 1 a navíc:

 • Výpis z trestního rejstříku – při studiu delším než 12 měsíců
 • Finanční krytí – od 1.7.2016 ambasáda nepožaduje, ale může si namátkově vyžádat
 • Motivační dopis – slouží proto, abys vysvětlil/a hlavní důvody proč žádáš o vydání studentského víza do Austrálie. Obsahem může být: důvody pro volbu školy a kurzu, lokality, vazba na vaše předchozí studium, práci a podobně…
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (např.: maturitní vysvědčení, diplom, certifikát o absolvování nějakého kurzu apod.)
 • Dokumentaci o činnosti od ukončení střední, resp. vysoké školy (pracovní smlouvy, doklad o pobytu v zahraničí, atd.)

Finanční krytí

Od 1.7.2016 není potřeba dokládat finanční krytí, ambasáda si ho však může namátkově vyžádat. Dříve platilo, že aby byla Tvá žádost úspěšná, bylo třeba prokázat dostatečné finanční krytí Tvých životních nákladů během pobytu v Austrálii. Minimální náklady na prokázání finančního krytí činily 1.690 AUD na 1 měsíc pobytu + náklady na letenku (cca 2.000 AUD) + prostředky na školné (i náklady na dosud neuhrazené studium, tzn. že když z 2-letého kurzu zaplatíš školné za prvních 6 měsíců školy, je potřeba prokázat další finance na zbytek studia). Spolu se s studentským vízem získáš automaticky maximálně 4 týdny prázdnin po každém kurzu. To znamená, že v případě, že budeš studovat např. 12 týdnů, automaticky máš nárok na 4 týdny prázdnin, což znamená že je potřeba prokázat min. 5.070 AUD (na dobu kurzu) + 1.690 AUD (na dobu prázdnin) + náklady na letenku cca 2.000 AUD. Tento příklad platí v případě, že školné máš už zaplacené v plné výši.

Finanční krytí můžete prokázat následujícími doklady:

Výpis z účtu za poslední měsíc, případně i za předcházející měsíc – je důležité prokázat původ financí na účtu a to ve formě jako např.:

 • Výplatní pásky za posledních 3-6 měsíců
 • Pracovní smlouvy
 • Kupní smlouvy – např. o prodeji auta, domu, bytu, apod.
 • Spoření, vkladní knížky, apod. – doklad o zrušení
 • Daňové přiznání za poslední finanční rok – dokládají podnikatelé a živnostníci

Užitečné kontakty:

Australská ambasáda ve Vídni
(Australia Embassy)
Mattiellistrasse 2
A-1040 Vienna
Austria
www.australian-embassy.at
email: visa-enquiries@dfat.gov.au
fax: +43 1 513 2908

Pro detailnější informace kontaktuj naši koordinátorku:

Jarka Dudíková, jarka@coolagent.cz
Mobil: +420777024368