Víza

COOLAGENT děláme všechno proto, aby vyřízení formalit bylo jednoduché, rychlé a samozřejmě kladné. Do Austrálie můžete vycestovat na turistické a nebo studentské vízum. Turistické vízum Vás opravňuje studovat na jakékoli australské škole po dobu maximálně 12 týdnů. Výhodou studentského víza je to, že s jeho udělením získáváte i pracovní povolení. Po získání všech podkladů pro vízum můžeme poslat Vaši žádost na Australskou ambasádu ve Vídni za Vás, takže do Vídně nemusíte cestovat. Získání víza je jednou ze základních podmínek úspěšného vycestování do Austrálie. Studentské vízum je oblíbené hlavně proto, že k němu automaticky získáváte pracovní povolení, které Vás opravňuje pracovat 40 hodin/14 dní.

V případě neudělení víz se poplatek za studium na australské škole (školné) vrátí v plné výši kromě zápisného podle příslušné školy.

COOLAGENT za zpracování a podání žádosti o vízum na Velvyslanectví Austrálie ve Vídni neúčtuje svým klientům žádný poplatek – vyřízení je úplně ZDARMA!

Australian passport Australia immigration arrival passport stamp

TURISTICKÉ VÍZUM
Turistické vízum do Austrálie je určené pro všechny, kteří mají zájem Austrálii navštívit na kratší období (několik týdnů / měsíců), většinou na 12 týdnů. Tento druh víz je určený pro ty, kteří mají zájem:
• Cestovat po Austrálii
• Navštívit své známé a blízké
• Studovat ne déle jak 12 týdnů

V případě, že máte zájem cestovat do Austrálie a navštívit školení, kongresy, obchodní výstavy, pracovní cesty, apod. je potřebné si vyřídit tzv. short business visa. Pro tyto účely turistické vízum není určené.

POZOR: Turistické vízum NENÍ určené pro ty, kteří mají v Austrálii zájem pracovat!

Turistické vízum je dostupné pro všechny věkové kategorie žadatelů a uděluje se na 3-12 měsíců, kde nejčastějšími a nejméně problémovými jsou nejkratší 3-měsíční víza (víza E-651). Pro získání delších turistických víz je potřeba uvést vážně pádné důvody a mít připravené podpůrné dokumenty (víza E-600).

V praxi to s délkou turistických víz funguje následovně:
Když žádáte o turistické vízum na 3 měsíce (E-651), zpravidla obdržíte vícevstupové vízum na délku 1 roku, kdy jedna Vaše návštěva Austrálie nesmí přesáhnout délku 3 měsíce. Roční platnost se počítá od doby udělení víza, nikoliv od doby příletu do Austrálie. Ve skutečnosti tedy můžete na tříměsíční víza navštívit Austrálii během roku 4-krát, vždy však maximálně na 3 měsíce. Poté je nutné z Austrálie vycestovat například na Nový Zéland, Fiji apod. a poté je možné se znovu do Austrálie vrátit.

Základní podmínky, které by měl žadatel o turistické vízum splňovat jsou tyto:
• Platný cestovní pas
• Zaplacený poplatek za vízapas
• Dobrý zdravotní stav
• Bezúhonnost
• Žadatel nad 70 let musí mít zdravotní pojištění a absolvovat lékařskou prohlídku
• Žádné dluhy vůči Britskému království
• Vyplněná žádost o turistické víza
• Být připravený prokázat finanční krytí na pobyt
• Být připravený prokázat status (zaměstnání , student, důchodce … )
• Být připravený prokázat cestovní plán

Pod finančním krytím Vašeho pobytu ambasáda myslí prostředky, které nutně potřebujete na bezproblémové absolvování pobytu a cestu do Austrálie a zpět. Úřad se potřebuje ujistit, že v Austrálii budete mít za co studovat a žít a nebudete tam muset pracovat. Toto krytí nemusíte nutně utratit. Jedná se o všeobecný výpočet, který průměrnému návštěvníkovi stačí na živobytí. Přímo v Austrálii už záleží jen na Vás, kolik peněz utratíte. V případě 3 měsíčního plánovaného pobytu bude by mělo vaše finanční krytí odpovídat částce min. 7070 AUD.

Oficiální limit na vyřízení turistických víz od data podání žádosti je sice podle imigračního úřadu 14 dní, tento limit však není závazný a má jen informativní charakter. Většina žádostí je vyřízená v průběhu týdne.

Austrálie umožňuje občanům České a Slovenské republiky žádat o turistické vízum různými způsoby:
1. Online – nejrychleji je to elektronickou formou přes on-line formulář, tzv. E-visa 651. V COOLAGENT Vám tato víza do Austrálie pomůžeme zajistit za přes online systém Australské ambasády za 990 Kč.
2. Osobně ve Vídni na australské ambasádě. Od tohoto způsobu se však v současné době ustupuje díky možnosti zažádat o vízum elektronicky.

Výhody podání E-visa žádosti o turistické vízum
• Vzhledem k tomu, že se žádá přímo v online systému Australské ambasády – výsledky Vaší žádosti jsou většinou známé ihned případně během několika dní po vyplnění žádosti
• Pro podání žádosti nemusíte nikam posílat svůj cestovní pas
• Odpověď o udělení víza Vám přijde přímo na Váš email
• Pozor – od žadatelů nad 70 let si může Australská ambasáda vyžádat speciální lékařské vyšetření „Fit for Travel“ a též může žádat smlouvu o cestovním pojištění pro tohoto žadatele

Prodloužení turistických víz v Austrálii
V Austrálii si můžete turistické víza prodloužit, je však potřeba požádat o prodloužení alespoň 2 týdny před koncem Vašich současných víz. Výjimkou jsou víza, která byla vydána s podmínkou „NO FURHER STAY“, tedy bez možnosti prodloužit v Austrálii. Za určitých podmínek je možné vízum změnit na studentské. Naše partnerská agentura Vám ráda pomůže s vyřízením všech důležitých formalit.
Více informací o turistických vízech najdete i na stránkách Australské ambasády: www.immi.gov.au

110879861 Australia, Victoria, Great Ocean Road, kangaroo road sign

STUDENTSKÉ VÍZUM
Jak jsme již uvedli, nejdůležitější výhodou studijních pobytů v Austrálii je, že při splnění určitých podmínek je umožněno účastníkům pobytu pracovat na částečný úvazek (Part time, tj. 40 hodin/2 týdny), a to úplně LEGÁLNĚ. O studentské vízum musíte žádat v případě, že máte v plánu vycestovat do Austrálie na dobu delší jak 12 týdnů a chcete přitom i pracovat.

Vyřízení studentského víza je jedním z nejzákladnějších bodů celého procesu cesty do Austrálie. Je potřeba věnovat žádosti o vízum maximální pozornost. S podáváním žádosti o vízum máme zkušenosti, a proto se snažíme organizovat všechno tak, aby vše bylo co nejvíce ve prospěch žadatele. O výsledku vyřízení žádosti Vás budeme neodkladně informovat.

Studentská víza se udělují podle délky Vašeho pobytu. Všeobecně však platí, že minimální počet měsíců na získání víza jsou 3 měsíce. Víza však můžete získat až na dobu 5- let. Při kombinaci jazykového a odborného kurzu získáte vízum na dobu trvání obou kurzů. Studentské vízum platí 1 měsíc před a 1 měsíc po skončení Vašeho kurzu. Po každém kurzu máte nárok na 1 měsíc prázdnin, během kterých můžete pracovat na full-time (plný úvazek). Během platnosti víza je možné opustit území Austrálie, avšak nesmíte porušit podmínky vízového pobytu, např. školní docházka min. 80 %. Konec víz se dozvíte v elektronickém dokumentu (víza se již do pasu nedávají) pod položkou „Expiry date“. Konec platnosti vašeho víza si dobře hlídejte. Jeho překročení by mohlo vést k problémům při prodlužování dalšího víza nebo dokonce k vyhoštění ze země.

Kritéria pro posouzení žádosti
Pro úspěšné vyřízení studentského víza se musí nejprve vybrat a zaplatit škola a zdravotní pojištění. Jazyková škola se zpravidla platí na celou dobu studia dopředu, odborná jen po termech (3 měsíce) nebo po semestrech (6 měsíců). K prokázání přijetí na školu slouží tzv. eCoE (electronic Confirmation o Enrolment). Hlavní podmínky pro posouzení žádosti se řídí kritérii rizikovostí, anglicky Assesment levels.

Kromě potvrzení o přijetí na školu (eCoE) a zaplacené zdravotní pojištění OSHC musí žadatel prokázat, že je tzv. „Genuine applicant“. V tomto velmi vágním pojmu se skrývá nespočet různých kritérií. Obecně jde o to, aby nevznikly žádné pochyby o tom, že záměr žadatele je ryze studijní. Právě nesplnění tohoto kritéria bývá nejčastějším důvodem pro zamítnutí žádosti o studentská víza. Obecný návod na splnění tohoto kritéria neexistuje a je vždy lepší spolehnout se na radu migračního poradce, který poradí v závislosti na konkrétní situaci každého žadatele. Mezi další požadavky patří doložit historii vzdělání, profesní historii, bezúhonnost a podobně. Všichni žadatelé o studentská víza musí mít k dispozici dostatečně vysoké finanční krytí. Narozdíl od žadatelů v AL2 je však ti v AL1 nemusí prokazovat výpisem z účtu, stačí tuto skutečnost v žádosti deklarovat, tedy tvrdit. Absence nutnosti prokázání výše finančního krytí při žádosti o studium na jazykové škole nebo univerzitě (AL1) je hlavním rozdílem oproti žádosti o studium na odborné škole. Pochopitelně se žádostí o studentská víza je spojen i vízový poplatek pro australskou ambasádu.

Víza pro různé druhy studia jsou rozdělené do 6 hlavních kategorii. Jednotlivé státy jsou ohodnocené známkou rizikovosti 1-5 (1 = nejnižší riziko), podle toho jak studenti těchto zemí dodržovali podmínky studentských víz v Austrálii. Tyto známky – ”Assessment levels” byly jednotlivým zemím přidělené podle typu studia, které žadatel v Austrálii zamýšlí absolvovat. Jedná se o následující kategorie:

Podle jednotlivých známek – Assesment Levels – je stanovené, jaké podklady je student povinný ambasádě předložit. Pro slovenské a české studenty jsou klíčové známky v kategoriích 500 (angličtina) a 572 (VET – odborné kurzy).

Z výše uvedeného seznamu plyne, že žadatel z České republiky, jež uvažuje o studiu na jazykové škole je zařazen do AL 1. Naproti tomu např. žadatel ze Slovenska, jež uvažuje o studiu na jazykové škole je zařazen do AL 2. U Čecha nebude s největší pravděpodobností migrační úřad požadovat prokázat finanční krytí, u Slováka již ale ano.

Žádost o studentské vízum do Austrálie
Správně vyplněná žádost je základem úspěchu na získání víza do Austrálie. Každá žádost se posuzuje individuálně a závisí na konkrétní situaci. Ke každé žádosti přistupujeme velmi precizně a snažíme se Vám celý proces co nejvíc ulehčit.

Seznam dokumentů potřebných k žádosti o vízum, Assessment level 1:
1. Vyplněný formulář 157AAustralian immigration departure passport stamp
2. 1x pasové foto
3. Poplatek ambasádě
4. Electronic Letter Of Confirmation (E-COE) – potvrzení o přijetí na Australskou školu (zajistí COOLAGENT po uhrazení poplatku za studium Australské škole)
5. Kopie platného cestovního pasu
Cestovní pas musí být nepoškozený a musí být platný minimálně po dobu trvání víz

Seznam dokumentů potřebných k žádosti o vízum, Assessment level 2:
Platí vše co je uvedeno výše pro žadatele v Assessment level 1 a navíc:
1. Výpis z trestního rejstříku – při studiu delším než 12 měsíců
2. Finanční krytí – od 1.7.2016 ambasáda nepožaduje, ale může si namátkově vyžádat
3. Motivační dopis – slouží proto, abyste vysvětlili hlavní důvody proč žádáte o vydání studentského víza do Austrálie. Obsahem může být: důvody pro volbu školy a kurzu, lokality, vazba na vaše předchozí studium, práci a podobně…
4. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (např.: maturitní vysvědčení, diplom, certifikát o absolvování nějakého kurzu apod.)
5. Dokumentaci o činnosti od ukončení střední, resp. vysoké školy (pracovní smlouvy, doklad o pobytu v zahraničí, atd.)

Finanční krytí

Od 1.7.2016 není potřeba dokládat finanční krytí, ambasáda si ho však může namátkově vyžádat. Dříve platilo, že aby byla Vaše žádost úspěšná, bylo třeba prokázat dostatečné finanční krytí Vašich životních nákladů během pobytu v Austrálii. Minimální náklady na prokázání finančního krytí činily 1.690 AUD na 1 měsíc pobytu + náklady na letenku (cca 2.000 AUD) + prostředky na školné (i náklady na dosud neuhrazené studium, tzn. že když z 2-letého kurzu zaplatíte školné za prvních 6 měsíců školy, je potřeba prokázat další finance na zbytek studia). Spolu se s studentským vízem získáte automaticky maximálně 4 týdny prázdnin po každém kurzu. To znamená, že v případě, že budete studovat např. 12 týdnů, automaticky máte nárok na 4 týdny prázdnin, což znamená že je potřeba prokázat min. 5.070 AUD (na dobu kurzu) + 1.690 AUD (na dobu prázdnin) + náklady na letenku cca 2.000 AUD. Tento příklad platí v případě, že školné máte už zaplacené v plné výši.

Girl with money 101740096 LanguageSchool_Usetrite

Finanční krytí můžete prokázat následujícími doklady:
* Výpis z účtu za poslední měsíc, případně i za předcházející měsíc – je důležité prokázat původ financí na účtu a to ve formě jako např.:
* Výplatní pásky za posledních 3-6 měsíců
* Pracovní smlouvy
* Kupní smlouvy – např. o prodeji auta, domu, bytu, apod.
* Spoření, vkladní knížky, apod. – doklad o zrušení
* Daňové přiznání za poslední finanční rok – dokládají podnikatelé a živnostníci

Pokud budou za Vás prokazovat finanční krytí jiné osoby, např. rodiče, je potřeba doložit notářsky ověřené čestné prohlášení od každé takové osoby, že Vám tuto podporu poskytne a že budete mít možnost disponovat účtem dané osoby. V tomto případě je též potřeba prokázat původ finančních prostředků na účtu (výplatní pásky, pracovní smlouvy, apod.).

I v případě, že žádáte o vízum na dobu delší jak 12 měsíců, maximálně vždy prokazujete prostředky na 12 měsíců ve výšce 20.280 AUD (12×1.690 AUD) + náklady na zpáteční letenku (cca 2.000 AUD).

Prodloužení studentských víz
Naše partnerská agentura Vám pomůže s prodloužením víza. Už na úvodní orientaci Vám sdělí základní informace, aby později prodloužení víz proběhlo bez problémů.

Užitečné kontakty:

Australská ambasáda ve Vídni
(Australia Embassy)
Mattiellistrasse 2
A-1040 Vienna
Austria
www.australian-embassy.at
email: visa-enquiries@dfat.gov.au
fax: +43 1 513 2908

logo_coolagent10perc

Pro detailnější informace kontaktujte naši koordinátorku:

Jarka Dudíková, jarka@coolagent.cz

nebo zavolejte na bezplatnou linku COOLAGENT zdarma z celé ČR: 800-1-AGENT (tj. 800-1-24368).

REGISTRACE NA PROGRAM STUDIUM A PRÁCE V AUSTRÁLII (stránka obsahuje informace k vyplnění a on-line formulář).