Poděkování po létech

Vážené paní, vážení pánové,

ještě jednou bychom vám po několika letech chtěli poděkovat za naši spolupráci a pomoc při ročním studiu našeho syna na střední škole v USA. Zní to jako fráze, ale jeho pobyt znamenal zásadní změnu v jeho životě, a nastartoval a nasměroval jej na sice náročnou, ale o to zajímavější cestu „upwards“, tedy kupředu a vzhůru.

Vámi nalezená rodina byla fantastická, pozitivní, vstřícná, v dobrém smyslu a ve všech směrech na úrovni, a syn se tam opravdu mohl cítit jako člen rodiny, který si se všemi čtyřmi rodinnými příslušníky dobře rozuměl, a dodnes s nimi udržuje kontakt. Střední škola tam nebyla obtížná a syn již před příjezdem uměl velmi dobře anglicky, ale předměty byly zajímavé a studium zde bylo osvěžením a inspirací. Oceňujeme důraz, který tam kladou na schopnost prezentace a na rozvoj schopností argumentovat.

Náš syn dostal širší rozhled a v dalších letech jej uplatnil. V zahraničí se cítí doslova jako „ryba ve vodě“, většinu vysokoškolského studia absolvoval v angličtině, je samostatný, zodpovědný a v dobrém smyslu sebevědomý. Umí na sobě pracovat a hledat vhodné příležitosti ke svému růstu. Při studiu na vysoké škole pracoval ještě na částečný úvazek, aby získal pracovní a životní zkušenosti a dovednosti v práci s lidmi, a zúčastnil se dvou náročných, ale velice přínosných půlročních stáží v zahraničí. Vysokou školu tedy skončil o rok později, ale jeho zkušenosti a dovednosti mu pomohly získat žádoucí a lukrativní práci.

Je možné, že by jeho cesta byla podobná i bez studia na střední škole v USA, ale pochybujeme o tom. Dnešní svobodný svět je plný úžasných příležitostí pro mladé lidi, ale bohužel většina z nich jich využít nedokáže nebo nechce. Snad náš dopis bude pobídkou alespoň pro některé další, aby vám důvěřovali, a také to zkusili. Rádi vás doporučujeme.

Se srdečným pozdravem

J. & L.