Info o zdravotním pojištění

GB – Info o zdravotním pojištění

Konečně máme možnost kromě volného pohybu a možnosti pracovat, také nárok na bezplatné zdravotní ošetření v členských státech EU. Na základě Nařízení Rady EHS při pobytu v jiném členském státě Evropské unie a nečlenských státech Norsko, Lichtenštejnsko a Island mají všichni čeští pojištěnci s trvalým bydlištěm v ČR cestující na dovolenou, studium na střední nebo vysokou školu, brigádu, Au Pair pobyt, krátkodobou pracovní cestu, návštěvu do jiného členského státu EU apod. nárok na poskytnutí nevyhnutelného zdravotního ošetření. Jde o zdravotní ošetření, které daný EU stát poskytuje bezplatně svým občanům v rámci státního systému (v UK je to National Helath Service- NHS) .To znamená, že pokud si domácí pojištěnci musí za poskytnutí zdravotního ošetření připlácet (tzv. spoluúčast), musíme spoluúčast hradit i my. 

Jak je potřeba postupovat před samotnou cestou?? 
Od ledna 2006 už neplatí formuláře E111, na základě kterých bylo při cestě do zahraničí hrazeno případné ošetření u lékaře. Dnes je potřeba vyřídit si před cestou, například ve své zdravotní pojišťovně, evropský průkaz zdravotního pojištění. Dříve formulář platil 6 měsíců, tento průkaz bude platit 5 let. Evropský průkaz se nedá vyřídit za jeden den, proto kdo potřebuje vycestovat rychle, může si od pojišťovny vyžádat náhradní certifikát k průkazu, vydává se bezplatně a na počkání. Certifikát platí jen 3 měsíce

Náhradní certifikát :
 slouží jako náhrada za evropský průkaz,
 vydává se bezplatně a na počkání,
 o jeho vydání žádá pojištěnec tak, že požádá o vydání průkazu,
 žádost může podat osobně, poštou nebo faxem na pobočku pojišťovny,
 certifikát pojišťovna vydává osobně, nebo posílá doporučeně poštou,
 platí 3 měsíce.

 

Co je průkaz evropského pojištěnce
 nahrazuje formulář E111, na jehož základě dostane občan ČR v zahraničí potřebné zdravotní ošetření,
 slouží na krátkodobé cesty do zahraničí – dovolenou, služební cestu,..
 formuláře jsou v pobočkách pojišťovny,
 vyřízení trvá 30 dní,
 poplatek za vyřízení je 100 korun,
 platí 5 let.


Přeplacení nákladů-Refundace V některých případech se však může stát, že budete muset zaplatit za ošetření v hotovosti, hlavně při ambulantním ošetření. V takovém případě je možné požádat o refundaci nákladů místní zdravotní pojišťovnu, nebo o refundaci požádat po návratu do ČR svou zdravotní pojišťovnu. Nezapomeňte si schovat bločky a stvrzenky, jinak se těžko budete domáhat návratu peněz. 

POZOR!!! Ve státech EU také neexistuje výkon, při kterém se spoluúčast nehradí. Úhradu spoluúčasti při zdravotním ošetření poskytovaném v Evropských státech však formulář pojištěnce nekryje. Proto VámCOOLAGENT doporučuje doplňkové pojištění léčebných výloh a nejen to. Můžeme Vám takovéto pojištění přímo zprostředkovat. V COOLAGENT Vám doporučujeme při krátkodobých pobytech pojištění KOOPERATIVA. 

Co poskytuje komerční pojištění?? Ve Velké Británii, kde se od pacienta vyžaduje spoluúčast při veřejném zdravotním pojištění, je výhodnější komerční pojištění. Komerční pojištění kryje všechny náklady bez jakékoli spoluúčasti. Samozřejmě, jen do výše určené vaší uzavřenou pojistkou. Komerční zdravotní pojištění pacienti ocení i tehdy, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje převoz pacienta domů, protože ho kryje v plné míře. 

KOOPERATIVA
Tarify pojištění závisí na počtu dní, na které se chcete pojistit. Při pojištění nad 30 dní je denní tarif 20 Kč/den

KOOPERATIVA
3 450 Kč – 6 měsíční pojištění léčebných nákladů 
5 000 Kč- 12 měsíční pojištění léčebných nákladů 

Au Pair
Pokud jste museli z jakéhokoli důvodu náklady za ošetření uhradit sami, obraťte se s originálem účtu za ošetření (zašlete ho) na: 

Department for Work and Pensions and Overseas Benefits Directorate 
Newcastle upon Tyne, 
NE 98 1BA. 
Náklady Vám budou refundovány do běžné výše v britském veřejném systému. 

Upozornění: Uvedené informace jsou orientační a mohou podléhat změnám. Pro přesnější informace doporučujeme obrátit se na příslušné orgány a zdravotní pojišťovny. Děkujeme za pochopení.