COVID-19 a cestování – aktuální informace

V současné chvíli je cestování omezeno po celém světě. Důvod je, jak všichni víme, pandemie covid-19. Připravili jsme si pro vás seznam nejčastějších zemí s informacemi o vycestování.

Seznam každý týden aktualizujeme a přidáváme také odkaz na MZV. I přes současné obtíže si můžete dopřát skvělý jazykový pobyt či vycestovat na praxi do zahraničí. Poradíme vám s výběrem lokality a pomůžeme s potřebnou dokumentací a dalšími náležitostmi. Informace o všech zemích naleznete na stránkách MZV.

Francie – Holandsko – Irsko – Itálie – Kanada – Kypr – Malta – Německo – Rakousko – Španělsko – USA – Velká Británie

Naposledy aktualizováno 4. 5. 2021

Francie

Pro vstup do země je nutné předložit negativní PCR test na COVID-19 ne starší než 72h a vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Povinnost se nevztahuje na pendlery a řidiče nákladní dopravy. Upozorňujeme na povinnost nošení roušky v dopravě. Nošení roušky je doporučeno i na veřejnosti.
Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Více informací naleznete zde.

Holandsko

Po vstupu do země je nutné nastoupit do karantény. Pro cestující z ČR do Nizozemska letecky či trajektem platí od 23.1.2021 povinnost předložit před odletem/odjezdem negativní PCR test na COVID-19, výsledek nesmí být při příjezdu do země starší 72 hodin. Rovněž musí předložit negativní antigenní test na přítomnost COVID-19, provedený ne déle než 4 hodiny před nástupem do letadla/trajekt nebo test provedený metodou LAMP. Opatření se týká i cestujících v leteckém tranzitu. I v případě předložení negativního testu nadále platí pro cestující z České republiky, že by měli nastoupit 10denní karanténu, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění.
Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Zvláštní podmínky platí pro cizince. Více informací naleznete zde.

Irsko

POZOR – od 30.12.2020 přešla celá země do stupně 5 (jsou zavřené restaurace, bary, hotely apod.)

Všichni cestující přijíždějící do Irska mají povinnost prokázat se negativním PCR testem ne starším 72 hod. Dále platí povinnost při vstupu do Irska vyplnit online formulář COVID-19 Passenger Locator Form a nutnost podrobit se 14-ti denní karanténě v místě uvedeném ve formuláři. Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte email, který je třeba předložit na hranicích při vstupu do Irska. Karanténu je možno zkrátit negativním testem provedeným na území Irska, a to nejdříve 5 dní po příjezdu, karanténa trvá až do obdržení negativního výsledku.
V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Více informací naleznete zde.

Itálie

POZOR – do 31.7.2021 platí v zemi nouzový stav, platí zde různý stupeň omezení pohybu dle regionů

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Před příjezdem je povinný test – karanténa 5 dní a opět povinný test (testy mohou být antigenní nebo PCR). Platí to pro osoby, které 14 dní před vstupem do Itálie pobývaly nebo projížděly jedním či více státy a území EU. Povinnost vyplnit si čestné prohlášení a nahlásit svůj příjezd místní ASL – zdravotnímu zařízení – zůstává zachována.
V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Více informací naleznete zde.

Kanada

Vstup do země je možný pouze při splnění specifických podmínek. Od 18. března 2020 je v platnosti zákaz vstupu na území Kanady všem cizincům, tedy i českým občanům. Existuje však řada výjimek, mezi které patří např. nejbližší rodinní příslušníci občanů Kanady, dočasní sezónní pracovníci či mezinárodní studenti. Více informací k výjimkám z pravidel pro vstup do Kanady najdete na webových stránkách.
Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Více informací naleznete zde.

Kypr

POZOR – od 26.4. do 9.5.2021 platí na Kypru přísný lockdown

Pro osoby, které cestují na území Kypru z červené kategorie zemí platí následující požadavky: absolvovat PCR test na Covid-19 (molekulární) s odběrem vzorku do 72 hodin před odletem, vyplnit Cyprus Flight Pass a vložit do něj výsledky testu, absolvovat následný molekulární PCR test na Covid -19 po příletu  na Kypr na vlastní náklady (30 € na letišti v Larnace a 32 € na letišti v Paphosu) a výsledek testu bude znám do tří hodin a cestující obdrží výsledek pomocí SMS zprávy na telefon.
Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Více informací naleznete zde.

Malta

Cestující na Maltu musí před odletem vyplnit dva formuláře a prokázat se negativním PCR testem na Covid 19 ne starší než 72 hodin. Test může být vykonán rovněž na letišti – výsledky by měly být k dispozici do hodiny. Do obdržení negativních výsledků bude nutno zůstat v domácí izolaci (hotel), při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání. Maltská strana potvrdila Velvyslanectví ČR v Římě, že povinnost testu se vztahuje na všechny občany přijíždějící z ČR bez ohledu na věk.
V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Více informací naleznete zde.

Německo

POZOR – do 12.5.2021 platí pro cestující z ČR do Německa přechodně pravidla z doby, kdy byla ČR považována  za vysoce rizikovou zemi 

Vstup do země je možný pouze při splnění specifických podmínek. Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de , mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí před vstupem na území Německa disponovat negativním výsledkem testu (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa  starší více jak 48 hodin od odběru. Všichni cestující musí podstoupit 10, popř. 14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama.
V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Více informací naleznete zde.

Rakousko

Pro vstup do země je nutné předložit negativní test na COVID-19. Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu, nemají povinnost  test na Covid-19/karanténa/elektronická registrace za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět  z letiště na hranice s ČR absolvují  na rakouském území bez zastávky(výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné). V případě jiné cesty do Rakouska je třeba předložit negativní antigenní či PCR test. Antigenní test nesmí být starší než 48 hod., PCR test nesmí být starší než 72 hod.
V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Více informací naleznete zde.

Španělsko

Španělsko vyžaduje od osob přijíždějících do země letecky či po moři z rizikových oblastí (včetně ČR), osvědčení o negativním výsledku PCR testu na covid-19 (RT-PCR, uznává se též test TMA, nejedná se ale o antigenní test, který se při příjezdu neuznává). PCR test musí předložit spolu s lékařským potvrzením i cestující, kteří již onemocnění covid-19 prodělali. Na území celé země platí nouzový stav, a to do 9. května 2021. V případě využití letecké či lodní dopravy do Španělska musí cestující na letišti či v přístavu načíst QR kód obdržený po elektronickém vyplnění sanitárního formuláře. U pozemní dopravy je nutné předložit doklad o negativním PCR testu pouze při cestách francouzských občanů z Francie.
V případě návratu do ČR veřejnou přepravou je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Zvláštní podmínky před návratem platí pro individuální dopravu. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Více informací naleznete zde.

USA

Občan ČR nemůže cestovat do USA, pokud v posledních 14 dnech pobýval na území států schengenského prostoru Velké Británie, Irska, Brazílie, ČLR, Íránu a Jihoafrické republiky. Výjimky v národním zájmu se mohou vztahovat na akademické pracovníky, studenty (J-1), novináře a některé pracovníky kritické infrastruktury. V rámci programu Au Pair USA je možné vycestovat, pokud má rodina udělenou výjimku, dle které má nárok na bezproblémový transport jejich Au Pair do země. Pak je i možné vycestovat z ČR nebo SR.
Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Více informací naleznete zde.

Velká Británie

Všichni cestující do Anglie ze zahraničí musí od 15.2.  k již požadovaným předletovým testům absolvovat navíc další testy PCR ve 2. a 8. dni karantény. Testy je nutné rezervovat JIŽ PŘED CESTOU DO UK online na portálu. Je povinností mít o testu certifikát vydaný v angličtině, francouzštině či španělštině, který obsahuje sadu povinných údajů. Cestující také musejí vyplnit příjezdový formulář (nejdříve 48 hod. před příjezdem do UK) a vztahují se na ně veškerá opatření lockdownu. Bez ohledu na negativní před-odletový test po příjezdu do UK i nadále platí pro cestující povinná (domácí) karanténa v délce 10 dní.
Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na COVID-19. Po návratu do ČR je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve 5. den negativním PCR testem. Více informací naleznete zde.

Pro detailnější informace kontaktujte naši koordinátorku Jarku

Jarka Dudíková, coolagent@coolagent.cz

nebo zavolejte na bezplatnou linku COOLAGENT zdarma z celé ČR: 800-1-AGENT (tj. 800-1-24368).

 

Využijte možnost nezávazné registrace do programů Coolagent. Registrujte se ještě dnes!